Dopen

Wil jij je laten dopen? Wat een goed nieuws!
De doop door onderdompeling is een belangrijke stap voor elk persoon die Jezus volgt.

‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus,
tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Wij zijn gered door genade! Wij zijn vergeven van zonde doordat Jezus Christus voor ons stierf aan het kruis. De doop is een beeld van het sterven en opstaan van Jezus. Het is een zichtbare uitdrukking van jouw verlangen om Jezus te volgen. Om afscheid te nemen van je ‘oude leven’ en een nieuw leven met Jezus te omarmen!

We houden een paar keer per jaar speciale doopdiensten. Hieraan vooraf gaan een paar voorbereidingsgesprekken. Deze zijn bedoeld om jou bij te staan in deze belangrijke stap! Als jij je wilt laten dopen kun je je hiervoor aanmelden.

CONTACT OPNEMEN

Door dit contactformulier in te vullen ga je akkoord met ons privacy reglement. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken deze enkel voor het doeleinde waartoe het formulier wordt ingevuld. Jouw gegevens worden door EC Europoort niet aan derden verstrekt.

Bel ons

Vind ons

.

Nieuwe Binnenweg 324, Rotterdam