Bijbelschool doen?

Meld je aan voor een Fulltime of Parttime opleiding van Kingdom Life College.

Vanaf september 2020 starten we weer en jij kan er bij zijn!

Aanmelden FulltimeAanmelden Parttime

Kingdom Life

‘Hij heeft ons liefgehad en ons van onze zonden gewassen in Zijn bloed. Hij maakte ons tot koningen en priesters voor God.’ Openbaring 1:5,6

Als team staan wij met veel enthousiasme voor jou klaar om je te helpen deze waarheid te begrijpen, te ervaren en uit te leven! We willen studenten inspireren (hoofd), motiveren (hart) en activeren (handen). Ga jij het avontuur aan?

Cindy de Kroon

PR en algemeen staffmedewerker

Daniel Pasterkamp

Voorganger Europoort

Ruben de Jong

Schoolleider

Patricia Miggelbrink

KingdomLife College – planning en organisatie

Angela Bruggeling

KingdomLife College – secretaresse

Rebekka Sahertian

KingdomLife College – Worship Track & Teamleider Aanbidding

Iwan Sahertian

KingdomLife College – Worship Track & Teamleider Aanbidding

Leonie Dekker

Medewerker financiën

VISIE EN MISSIE

KLC is onderdeel van Europoort International Church. Als kerk hebben we een visie voor een fulltime en parttime Bijbelschool. Een Bijbelschool die sterke en gezonde leiders voort brengt die op hun beurt sterke en gezonde kerken zullen bouwen.

Kingdom Life College heeft als missie dat elke student zich thuis voelt binnen Gods familie en bewust, doorleeft en proactief het Koninkrijk van God dagelijks uitleeft. Zodat zij met een getransformeerd denken, gevormd karakter en getrainde vaardigheden maximale invloed zullen hebben in kerk en maatschappij.

De lessen van Kingdom Life College vinden plaats in het prachtige pand van Europoort. Een pand dat in 1919 gebouwd werd als theater en later ook dienst deed als bioscoop. Naast de fulltime school bieden wij ook parttime trainingen aan. Eén dagdeel van het onderwijs geven we in samenwerking met Tyndale Theological Seminary. Met dit onderwijs over bijvoorbeeld het Oude en Nieuwe Testament zijn studiepunten te behalen die meegenomen kunnen worden in (theologische) vervolgopleidingen.

Jan Sjoerd Pasterkamp

Oprichter school
Jan Sjoerd Pasterkamp is de oprichter van Kingdom Life College. Hij is vele jaren actief geweest op het zendingsveld en voor velen in Nederland tot zegen. Samen met voormalig voorganger van EC Europoort Daniel Renger richtte hij Kingdom Life College op.

Daniel Pasterkamp

Voorganger Europoort
Kingdom Life College is onderdeel van Evangelisch Centrum Europoort, een bruisende kerk in hartje Rotterdam met naast Nederlandstalige ook Engelstalige diensten. Daniel is als voorganger van de Europoort eindverantwoordelijk voor Kingdom Life College.

Ruben de Jong

Schoolleider
Ruben de Jong is oudste binnen EC Europoort en samen met het team dagelijks verantwoordelijk voor Kingdom Life College. We geloven in training en het voorbeeld wat Jezus daarin gaf: if you want to bless the many, invest in the few!

Hoofdprogramma

De fulltime leiderschapstraining van Kingdom Life College duurt twee jaar en bestaat uit een hoofdprogramma met een keuze-track.

Het hoofdprogramma van Kingdom Life College vormt jou tot een sterke christen en stabiele leider, met een stevig fundament vanuit het Woord van God.

Jouw groei staat binnen Kingdom Life College centraal. Je zult Gods Woord induiken en tot je gaan nemen, leren van inspirerende leiders en toerusters maar we zullen je ook uitdagen in de praktijk. Wat te denken van de leiderschapstrainingsweek in de Ardennen? Het optrekken met een buddy gedurende het jaar, om discipelschap in de praktijk te brengen? En natuurlijk de missiereis waarbij je uitgedaagd wordt om in het buitenland de handen en voeten te zijn van de God die in je woont! Je zult zieken de handen op leggen, liefde uitdelen aan mensen in nood en gesprekken aangaan met willekeurige mensen op de Rotterdamse staat! En dat alles, opdat jij meer een meer mag gaan uitleven wat God in je gelegd heeft!

Jaar 1 - Waar ben je?

Maar God, de Heer, riep de mens: ‘Waar ben je?’ – Genesis 3:9

Met deze woorden spreekt de Vader Adam aan. Hij weet waar Adam is, maar wil dat van hemzelf horen en hem ontmoeten op een dieper niveau. Dat typeert ook Gods drijfveer. Jezus kwam naar de aarde om ons opnieuw op een dieper niveau met Hem te brengen. Hij is Wijsheid, maar stelt jou de vraag waar jij bent. Zodat Hij je van daar mee kan nemen naar waar Hij is, binnen Zijn koninkrijk.

Binnen Kingdom Life College zijn we er op gebrand jou in het eerste jaar op hoofd-, hart- en handenniveau te brengen naar een ontmoeting met God. We starten waar jij bent en zullen met een gevarieerd lesprogramma jou inspireren, motiveren en activeren. Daarbij vormt Gods Woord de basis en stellen we ons afhankelijk op voor het werk van de Heilige Geest, die door Jezus beloofd is en bij ons is! Het doel is dat jij een sterke persoonlijke basis ontwikkelt zodat jij het koninkrijk van God bewustdoorleefd en proactief uit kan leven op welke plek je ook bent.

Door de praktische oefening tijdens de les werd me duidelijk hoe makkelijk het kan zijn om Gods stem te verstaan. Hier wil ik echt in blijven groeien!”  – Nienke (eerstejaars student 2015) –

Jaar 2 - Hoed de kudde

Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.
– 1 Petrus 5:2

Over welke kudde ben jij gesteld? Jezus Christus vraagt Zijn discipelen om te bid- den voor arbeiders. Mensen die bereid zijn hun positie in te nemen in Zijn Koninkrijk en daarmee in de maatschappij. Verantwoordelijkheid willen nemen en leiderschap zijn daarin cruciaal. God heeft jou specifieke talenten en gaven gegeven om dat op jouw manier in te vullen.

Jaar 2 van Kingdom Life College heeft als doel jou te leren als leider te denken, leiderschap te ervaren en als leider te functioneren op de plek waar God jou over heeft gesteld en zal stellen. Inspirerende leiders nemen je mee in hun ervaring, waarheid over leiderschap in Gods Woord en zullen je aanmoedigen in praktijksituaties.

Je leert anderen te coachen, staat regelmatig voor de groep en wordt zeer uitgedaagd tijdens de ‘beruchte’ KLC Leiderschapsweek in de Ardennen. Ook je persoonlijke relatie met God ontwikkelt verder door in jaar 2 en je zal wijzer, bemoedigd en vaardig worden door wat Gods Geest in je leven doet als de verantwoordelijkheid toeneemt.


‘’Kingdom Life College heeft me aangemoedigd en handvatten gegeven om zelf actief te bouwen aan het Koninkrijk. Samen met andere (oud) bijbelschool studenten hebben we Stichting We Move opgericht en houden we wekelijkse samenkomsten.’’
– Maurits Amoureus (2e jaars student 2019)

“Doordat ik twee jaar lang Kingdom Life College heb gevolgd ben ik zo getraind, uitgedaagd en gegroeid! Niet alleen in mijn persoonlijk leven, maar ook als leider. Al die tools kan ik nu goed gebruiken in zowel mijn eigen bedrijf als in de kerk waar ik parttime werkzaam ben.”</span?>
– Chrissy-anne Lammers (2e jaars student 2015)

Tracks

Het hoofdprogramma beslaat vier dagdelen week. Hiernaast volg je een keuze track van twee dagdelen. Dit jaar: ‘Worship Track’ of ‘Mission & Ministry Track’

Tijdens de keuze track besteed je veel tijd aan praktijk door middel van opdrachten en projecten. Hierdoor kun je het geleerde uit het hoofdprogramma gelijk oefenen en toepassen.

Worship

“God zoekt ware aanbidders die muziek maken, geen muzikanten die aanbidden!”
– Iwan Sahertian –

Bij de Worshiptrack van Kingdom Life College willen we jou opleiden tot zo’n ware aanbidder met leiderschapscapaciteiten. Tijdens het eerste jaar wordt je toegerust om een betere muzikant of vocalist te worden. In het tweede jaar groei je door tot zeer bekwame muzikant of vocalist die zich ontwikkelt tot muziek-gerelateerde leiderschapsposities: band-, worship of aanbiddingsleider. Als leiderschapsproject organiseer je als tweedejaars student een eigen eindconcert.

Naast een belangrijke focus op jouw leven met God in je muzikale carrière, wordt er in beide jaren veel tijd besteed aan muziektheorie en practicum-opdrachten. Dit alles onder begeleiding van Iwan en Rebekka Sahertian en andere professionals uit de praktijk. Voor deze specialisatie wordt een bepaald niveau verreist en toelating gebeurt door middel van audities.

Wist je dat je na twee jaar KLC met Worship Track qua muziektheorie en vaardigheden het niveau hebt behaald om serieus auditie te doen bij het conservatorium?

Mission & Ministry

Jezus Christus zelf roept ons op om discipelen te maken van alle natiën! Binnen deze grote opdracht zijn gepassioneerde en getrainde leiders nodig die vol van wijsheid, barmhartigheid, liefde en Gods Heilige Geest, moedig Zijn Koninkrijk zien komen hier op aarde zoals in de Hemel.

Ervaren mannen en vrouwen van God laten je kennis maken met zowel de bediening binnen de kerk als de verschillende invloeds-gebieden in de Westerse maatschappij: religie, familie, onderwijs, overheid, media, kunst&cultuur en bedrijfsleven. Door onderwijs en training rusten deze inspirerende voorbeelden jou toe om op jouw manier, met jouw specifieke God-gegeven talenten, Zijn licht te doen schijnen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de groei van Gods koninkrijk wereldwijd met onderwijs over evangelisatie, zending, onbereikte bevolkingsgroepen en wereldreligies. Ongeacht of jij geroepen voelt tot leiderschap binnen de kerk of in de maatschappij, hier in Nederland of juist voor een nog onbereikte bevolkingsgroep, Mission & Ministry is voor jou!

Wist je dat vele studenten van de Bijbelschool na de trainingsjaren doorstromen in leidinggevende posities binnen kerk en in de maatschappij?

VRAAG EEN UITGEBREID INFORMATIEPAKKET AAN

MELD JE AAN VOOR DE FULLTIME SCHOOL

Een keer per jaar, rond april/mei, gaan we met alle studenten en meerdere coaches op reis naar het buitenland. Doel is om uit te delen wat jij in de maanden daarvoor ontvangen hebt. Levensveranderend, onvergetelijk en verdiepend.
Gods Koninkrijk wordt verspreid door uit te delen, daarom gaan we minstens eens per maand met zijn allen de straat op. We laten mensen op straat de liefde van Jezus zien door gebed, tijd en aandacht. Verwacht wonderen, bekeringen en groei in vrijmoedigheid.
De projecten van Kingdom Life College zijn een mooie kans om ervaring op te doen. De eerstejaars werken eens per maand mee aan projecten die de lokale bevolking ondersteunen. Gedurende het jaar werken de tweedejaars aan door hen zelf opgezette leiderschapsprojecten.
Praktisch toepassen wat je in de lessen leert, doe je wanneer je ministry mag doen: bidden voor mensen. Dat kan tijdens de missiereis en bij de outreaches. Daarnaast zijn er door het jaar heen meerdere kansen om bij conferenties en evenementen mee te draaien in de nazorg.

 Docenten

Collegegeld

Contact opnemen