Wie zijn wij?

Kingdom Life College is een fulltime of parttime Bijbelschool in Rotterdam die jou lanceert om Gods Koninkrijk bewust, doorleeft en proactief uit te leven. Of dat nu binnen de kerk, op het zendingsveld of midden in de maatschappij is. Je krijgt onderwijs van vele toerusters die bouwen aan bedieningen in binnen- en buitenland.  Bij de fulltime school volg je naast het hoofdprogramma van drie dagen ook de Worshiptrack of Mission & Ministry track.

OORSPRONG

Ieder mens is geroepen tot een Kingdom Life! Toen God de mens schiep, bekleedde Hij hen met Zijn heerlijkheid. God omringde hen met glorie, glans en majesteit. Dit ging verloren toen de mens zondigde. In Johannes 17 spreekt Jezus erover dat Hij deze heerlijkheid aan ons teruggeeft:

“En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.” (HSV 2010)

Kingdom Life College maakt deel uit van Evangelisch Centrum Europoort. Naast Kingdom Life College is er een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen. Naast de fulltime school biedt Kingdom Life College ook partttime trainingen aan. In samenwerking met Tyndale Instute bieden we op maandagochtend de LOGOS track aan. Met onderwijs over het Oude en Nieuwe Testament, maar ook zaken als Kerkgeschiedenis.

Jan Sjoerd Pasterkamp20181008140942

Jan Sjoerd Pasterkamp

Oprichter school

Jan Sjoerd Pasterkamp is de oprichter van Kingdom Life College. Hij is vele jaren actief geweest op het zendingsveld en voor velen in Nederland tot zegen. Samen met voormalig voorganger van EC Europoort Daniel Renger richtte hij Kingdom Life College op.

Daniel Pasterkamp20181008140605

Daniel Pasterkamp

Voorganger Europoort
Kingdom Life College is onderdeel van Evangelisch Centrum Europoort, een bruisende kerk in hartje Rotterdam met naast Nederlandstalige ook Engelstalige diensten. Daniel is als voorganger van de Europoort eindverantwoordelijk voor Kingdom Life College.
Ruben de Jong20181008140403

Ruben de Jong

Schoolleider
Ruben de Jong is oudste binnen EC Europoort en samen met het team dagelijks verantwoordelijk voor Kingdom Life College. We geloven in training en het voorbeeld wat Jezus daarin gaf: if you want to bless the many, invest in the few!

HOOFDPROGRAMMA

De fulltime leiderschapstraining van Kingdom Life College duurt twee jaar en bestaat uit een hoofdprogramma met een keuze-track.

Het hoofdprogramma van Kingdom Life College vormt jou tot een sterke christen en stabiele leider, met een stevig fundament vanuit het Woord van God.

Jouw groei staat binnen Kingdom Life College centraal. Je zult Gods Woord induiken en tot je gaan nemen, leren van inspirerende leiders en toerusters maar we zullen je ook uitdagen in de praktijk. Wat te denken van de leiderschapstrainingsweek in de Ardennen? Het optrekken met een buddy gedurende het jaar, om discipelschap in de praktijk te brengen? En natuurlijk de missiereis waarbij je uitgedaagd wordt om in het buitenland de handen en voeten te zijn van de God die in je woont! Je zult zieken de handen op leggen, liefde uitdelen aan mensen in nood en gesprekken aangaan met willekeurige mensen op de Rotterdamse staat! En dat alles, opdat jij meer een meer mag gaan uitleven wat God in je gelegd heeft!

In het eerste jaar is veel aandacht voor jouw persoonlijke wandel met God, karaktervorming en de dagelijkse praktijk van leven in Gods Koninkrijk. Maar ook de realiteit van een bovennatuurlijke God die invloed heeft op jouw leven en door jouw heen!

Door de praktische oefening tijdens de les werd me duidelijk hoe makkelijk het kan zijn om Gods stem te verstaan. Hier wil ik echt in blijven groeien!”  – Nienke (eerstejaars student 2015) –

Het tweede jaar richt zich op jouw leiderschapsontwikkeling. Door onderwijs vanuit Gods Woord én de praktijkervaring van andere leiders zullen jouw kennis en vaardigheden toenemen zodat jij groeit in het uitleven hiervan!

“De lessen over het karakter van een leider, leiderschapsstijlen en de invloed die  leiders hebben op een groep hebben mij echt de ogen geopend zodat ik in de praktijk beter in staat ben om juist te handelen en reageren als leider.”   – Simone (tweedejaarsstudent 2016) –

TRACKS

Het hoofdprogramma beslaat vier dagdelen week. Hiernaast volg je een keuze track van twee dagdelen. Dit jaar: ‘Worship Track’ of ‘Mission & Ministry Track’

Tijdens de keuze track besteed je veel tijd aan praktijk door middel van opdrachten en projecten. Hierdoor kun je het geleerde uit het hoofdprogramma gelijk oefenen en toepassen.

“God zoekt ware aanbidders die muziek maken, geen muzikanten die aanbidden!”
– Iwan Sahertian –

Bij de Worshiptrack van Kingdom Life College willen we jou opleiden tot zo’n ware aanbidder met leiderschapscapaciteiten. Tijdens het eerste jaar wordt je toegerust om een betere muzikant of vocalist te worden. In het tweede jaar groei je door tot zeer bekwame muzikant of vocalist die zich ontwikkelt tot muziek-gerelateerde leiderschapsposities: band-, worship of aanbiddingsleider. Als leiderschapsproject organiseer je als tweedejaars student een eigen eindconcert.

Naast een belangrijke focus op jouw leven met God in je muzikale carrière, wordt er in beide jaren veel tijd besteed aan muziektheorie en practicum-opdrachten.  Dit alles onder begeleiding van Iwan en Rebekka Sahertian en andere professionals uit de praktijk. Voor deze specialisatie wordt een bepaald niveau verreist en toelating gebeurt door middel van audities.

Wist je dat je na twee jaar KLC met Worship Track qua muziektheorie en vaardigheden het niveau hebt behaald om serieus auditie te doen bij het conservatorium?

Jezus Christus zelf roept ons op om discipelen te maken van alle natiën! Binnen deze grote opdracht zijn gepassioneerde en getrainde leiders nodig die vol van wijsheid, barmhartigheid, liefde en Gods Heilige Geest, moedig Zijn Koninkrijk zien komen hier op aarde zoals in de Hemel.

Ervaren mannen en vrouwen van God laten je kennis maken met zowel de bediening binnen de kerk als de verschillende invloeds-gebieden in de Westerse maatschappij: religie, familie, onderwijs, overheid, media, kunst&cultuur en bedrijfsleven. Door onderwijs en training rusten deze inspirerende voorbeelden jou toe om op jouw manier, met jouw specifieke God-gegeven talenten, Zijn licht te doen schijnen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de groei van Gods koninkrijk wereldwijd met onderwijs over evangelisatie, zending, onbereikte bevolkingsgroepen en wereldreligies. Ongeacht of jij geroepen voelt tot leiderschap binnen de kerk of  in de maatschappij, hier in Nederland of juist voor een nog onbereikte bevolkingsgroep, Mission & Ministry is voor jou!

Wist je dat vele studenten van de Bijbelschool na de trainingsjaren doorstromen in leidinggevende posities binnen kerk en in de maatschappij?

DOCENTEN

Ga met je muis over de foto voor meer informatie.

COLLEGEGELD

MISSION & MINISTRY
2875/jaar
Prijs = bij betaling voor 1 september
40 lesweken: 4 ochtenden + 2 middagen
ma + wo 9:00-12:15 | di + do 9:00-16:00
Incl. 2 dagen lunch per week
Excl. literatuurgeld €245
Excl. missiereisgeld ca. €500 tot €1500
(Bij betaling in 10 termijnen is het collegegeld €2975)
WORSHIP
3375/jaar
Prijs = bij betaling voor 1 september
40 lesweken: 4 ochtenden + 2 middagen
ma + wo 9:00-12:15 | di + do 9:00-16:00
Incl. 2 dagen lunch per week
Excl. literatuurgeld €245
Excl. missiereisgeld ca. €500 tot €1500
(Bij betaling in 10 termijnen is het collegegeld €3475)
PARTTIME
295/seizoen
Prijs = bij betaling voor 1 september
10 zaterdagen
1 zaterdag per maand
zaterdag 9.00 - 15.30u.
Keuze uit:
School of Leadership
School of the Prophetic
School of Worship
PARTTIME LOGOS
585/jaar
Prijs = bij betaling voor 1 september
In samenwerking met Tyndale theologische school.
32 maandagen
1 ochtend in de week
Inclusief literatuur
Maandag 9:00 - 12.00u.
Eerste half uur opening van de dag

CONTACT OPNEMENDoor dit contactformulier in te vullen ga je akkoord met ons privacy reglement. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken deze enkel voor het doeleinde waartoe het formulier wordt ingevuld. Jouw gegevens worden door EC Europoort of Kingdom Life College niet aan derden verstrekt.