Missie & visie

Onze missie is dat iedereen in Europoort zich thuis voelt binnen Gods familie,
discipel is van Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest
Zijn koninkrijk zichtbaar maakt – overal!

Visie

De Europoort die wij zien is een moderne internationale kerk met grote invloed in Rotterdam, welke functioneert als poort naar Zuid Holland, Nederland en Europa. Een kerk met een sterk Apostolisch mandaat en visie om duizenden mensen met het evangelie van Jezus Christus te bereiken door sterke en gezonde leiders voort te brengen die op hun beurt sterke en gezonde kerken bouwen.

De Europoort die wij zien is vol van de tegenwoordigheid en het spreken van God. Het is een kerk waar mensen week in – week uit, zowel in de samenkomsten als in LifeGroups, Gods Heilige Geest ervaren, tot geloof komen, genezing ontvangen en bevrijd worden. Een biddende kerk, vol geloof, die explosief groeit en in staat is iedereen te brengen naar volwassenheid in Christus.

De Europoort die wij zien is een familie. Een kerk voor mensen van alle generaties, nationaliteiten en etnische achtergronden met één redder – Jezus Christus. Een kerk vol met echtparen, gezinnen, alleenstaanden, jongeren, ouderen en kinderen die actief onderwezen worden in hun dagelijks geloofsleven en opvoeding. Een kerk waar wij het evangelie weten te brengen in de taal van de jonge generatie en kinderen de leukste uren van hun week beleven in een geloofsopbouwende omgeving.

De Europoort die wij zien is een gastvrije kerk waar mensen welkom zijn, zich veilig voelen, gezien en gehoord worden,  geliefd zijn en zich thuis voelen. Wij gaan met alle mensen eervol om omdat wij eervolle mensen zijn. Onze gebouwen, faciliteiten, uitstraling en cultuur communiceren de schoonheid, uitmuntendheid en waarde van God.

De Europoort die wij zien is een creatieve en aanbiddende kerk waar liederen geschreven worden die tot zegen zijn voor heel Nederland en daarbuiten. Een kerk met een eigen en herkenbaar muzikaal geluid en identiteit waar talentvolle muzikanten en vocalisten getraind worden in de ‘kunst van aanbidding’.

De Europoort die wij zien is een huis van toerusting en training. Een kerk met een fulltime Bijbelschool,  waar elk jaar honderden mensen getraind worden om in hun God gegeven roeping te gaan staan. Een kerk waar de leiders van de toekomst gevormd en gesmeed worden om zo de cultuur van het Koninkrijk verder te vestigen. Een kerk waar de vijfvoudige bediening functioneert en zich vermenigvuldigt tot zegen van het hele land.

De Europoort die wij zien is een financieel gezegende kerk die tot zegen is voor velen. Een kerk van invloed die haar verantwoordelijkheid neemt voor de wijk en stad en die in staat is een merkbaar verschil te maken in de samenleving.  Een kerk die ruimhartig is in het geven van haar liefde, talenten, financiën en tijd aan Evangelisatie, Gerechtigheid en Zending zowel in Rotterdam als daarbuiten.

Bel ons

Vind ons

.

Nieuwe Binnenweg 324, Rotterdam