PASTORAAT

Er kunnen dingen in het leven gebeuren die er voor zorgen dat je vastloopt. Binnen Europoort International Church is er een team actief dat zich inzet voor pastoraat. Heb jij behoefte aan gebed? We zijn er voor jou.

De visie van het pastoraat wordt het beste verwoord in het Griekse woord ‘parakletos’. Dat betekent: ‘Voor een periode langszij komen om iemand op weg te helpen.’ Daarbij is vooral de toekomst van belang. We onderzoeken samen de dingen in het verleden die het heden kleuren en de toekomst verhinderen, zodat er weer een weg zichtbaar wordt. Daar horen emoties bij als boosheid en pijn, die zeker ook ruimte krijgen in het proces.

Het pastoraat in Europoort richt zich op de gehele mens vanuit relatie met God. Hij heeft ons geschapen om in relatie te staan met elkaar en tot andere mensen. En Hij wil ons leren om in verbondenheid met Hem en elkaar te leven. Jezus zegt zelf in het Woord dat dat het grootste gebod is: God liefhebben met heel ons hart en onze naaste als onszelf.

Heb jij behoefte aan pastorale zorg? Vul dan onderstaand contactformulier in.

bevrijdingspastoraat

 

Ervaar jij hardnekkige blokkades in je leven, die je niet opgeruimd krijgt? Zit er een diepgewortelde angst in jou,
waardoor je vastloopt en waarin je gevangen zit? Of mis je vaak de controle over je eigen leven?

Kortom: mis je de vrijheid in jouw leven waarover de bijbel spreekt? Het zou kunnen dat de invloed
vanuit de geestelijke wereld hieraan ten grondslag ligt. Als dit in jouw leven speelt, kunnen we samen
met jou onderzoeken of bevrijding noodzakelijk is of dat wellicht andere invloeden een rol spelen.

Verlang jij ernaar dat je in de vrijheid komt? Die vrijheid is door Jezus voor jou gekocht en betaald.
Zodat je vanuit vrijheid in de bestemming van je leven komt. Jezus zegt: “En Hij heeft Mij gezonden
om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbroken en heen te zenden in vrijheid”. (Lucas 4:19)

Het bevrijdingsproces:

• Het intakegesprek: we gaan samen met jou kijken waar je precies tegen aanloopt en welke
problemen er spelen
• Deelname aan ontmoetingsavonden en onderwijs over de geestelijke wereld
• Het (samen) invullen van het vragenformulier
• Het bevrijdingsgebed
• Nazorg: bijvoorbeeld: in de gemeente waar je lid bent is een team dat je opvangt

Het bevrijdingsteam van Europoort International Church neemt bevrijding serieus. Bevrijding houdt
niet in dat wij “even met jou gaan bidden”; en dat jouw problemen dan opgelost zijn. Voor degene,
die bevrijding wil, is het hard werken, ook na je bevrijding. Daarom is het belangrijk dat je lid bent
van een gemeente en je voorganger achter het bevrijdingsproces staat. We stellen als voorwaarde
dat je een volwassen (gedoopt) christen bent.

Wil jij je aanmelden voor het bevrijdingstraject? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn – (Johannes 8:36)

 

Sozo

Binnen Europoort werken we naast pastoraat ook met Sozo. Het hart van Sozo is mensen in contact brengen met God zodat ze zelf van Hem horen. Sozo is geen counseling sessie, maar een tijd van interactie met Vader, Zoon en Heilige Geest.

CONTACT OPNEMEN

Door dit contactformulier in te vullen ga je akkoord met ons privacy reglement. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken deze enkel voor het doeleinde waartoe het formulier wordt ingevuld. Jouw gegevens worden door EC Europoort niet aan derden verstrekt.

Bel ons

Vind ons

.

Nieuwe Binnenweg 324, Rotterdam