PRIVACY STATEMENT

Europoort verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wetgeving.

Privacy-missie

EC Europoort zet zich in voor veiligheid en transparantie en gaat daarom eervol en integer om met persoonsgegevens van al haar bezoekers en leden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
•door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
•data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
EC Europoort houdt een ledenadministratie bij. Het werk van EC Europoort wordt voornamelijk gefinancierd door giften van de leden. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over wat we doen.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via:

– de website

– aanmeldformulieren.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan verleende incassomachtigingen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt
voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens, die wij over u hebben vastgelegd of
deze laten wijzigen of verwijderen.

U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van EC Europoort: secretariaat@eceuropoort.nl. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

EC Europoort is verplicht een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie
mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een
verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van
een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van EC Europoort, Nieuwe Binnenweg 310, 3021 GV te Rotterdam.

 E-mail
Wanneer u als abonnee van één van onze (digitale) nieuwsbrieven als lid of
informatieaanvrager uw e-mailadres aan EC Europoort hebt verstrekt, wordt u per e-mail
geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van wat we doen.
EC Europoort maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan EC Europoort haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons
registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer
gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment
afmelden bij de administratie van EC Europoort: secretariaat@eceuropoort.nl.

Bezoek aan onze website
EC Europoort gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden
uitgewisseld.

Beveiliging
EC Europoort heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
EC Europoort houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze office-manager.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van
persoonsgegevens zijn:

EC Europoort
t.a.v. Office Manager

Nieuwe Binnenweg 310

3021 GV Rotterdam

Tel.: 010-4761100

E-mail: secretariaat@eceuropoort.nl

Bel ons

Vind ons

.

Nieuwe Binnenweg 324, Rotterdam